Третмани
Mастер - третман со 43 програми
Mастер - третман со 43 програми 
Контур
Контур
Микрокомпјутер
Третманот со микрокомпјутер се базира на користење електрични пулсеви за  стимулација на акупунктурните точки длабоко под кожата на телото.  Апаратот што се користи за оваа терапија не е штетен за човековото здравје и за околината како што се традиционалните акупунктурни методи со користење сребрени игли. Овој третман е безбеден и...